Ny F7 köksfläkt

alla vill ha den i sitt kök

Design Masterclass 2019

Vinnare

Ny F7 köksfläkt

alla vill ha den i sitt kök

Design Masterclass 2019

Vinnare

Den nya F7 köksfläkten är mer effektiv, modulbaserad och enklare att transportera

FSKH-s

Som resultat av flera års utveckling har vi fokuserat på fläktens funktionalitet – att stödja filtrens arbete. En ny lösning är att den rena luften som rör sig längs fläktens undersida leder fettångan in i fläktens centrala del för att kyla ned den luft som fortsatt cirkulerar i fläkten så att den med mindre energiförbrukning kan ledas in genom filtren.
Genom att leda (blåsa) den rena luften har vi gjort det mycket enklare och mer kostnadseffektivt att filtrera bort de förorenade ämnen.
Värmeisolering hindrar att vattenångan kondenserar på fläktens insida.
I övrigt har vi utvecklat en ny LED-belysning.


Kortare leveranstid
Moduluppbyggnad
Igenkännbar och förnyande design


Kostnadseffektiv
Enkel att transportera
Enkel att komplettera

Moduluppbyggnad

Vi har färdigproducerat moduler i tre olika mått som man kan kombinera i oändlighet. Längden på standardmodulerna är 1100, 1350 och 1600mm.

I änderna på modulerna kan man montera avslut. Ett avslut lägger 30mm till måttet.

Val av ventilationsfläkt beror på köksutrustningens mått. Fläkten ska vara 200-400mm bredare/längre än köksutrustningen. Det rekommenderas att placera fläkten över utrustningen så att det lodrätta avståndet mellan utrustningen och fläktens sida är 200-400mm. Om fläkten monteras över en ugn, måste fläkten räcka minst 400mm ut över ugnen så att all luft som kommer ut vid öppning av ugnen kan tas bort. Fläktens rekommenderade höjd från golv är 2000mm (1900-2100mm).

Transport på pall

Köksfläktarna transporteras på pall så att de inte skadas under transporten.
Transport på pall är ofta billigare och sparar tid.

Luftledare i luftintag

Den rena luften som rör sig längs fläktens undersida leder det förångade fettet in i fläktens centrum så att den luft som cirkulerar i fläkten kyls ned och med mindre energiförbrukning kan ledas in genom filtren.
Genom att leda (blåsa) den rena luften har vi gjort det mycket enklare och mer kostnadseffektivt att filtrera bort de förorenade ämnen.

Ny LED

LED är en liten men kraftfull ljuskälla och diodernas långa hållbarhet gör att LED är extra populärt på ställen som är svåra att komma åt och där det även är lite plats som det är i fläktar i storkök.
Vårt mål är att producera belysning med bästa möjliga LED-kvalitet. I våra lösningar använder vi alltid de bästa komponenterna från de bästa tillverkarna. De måste ha en neutral färgton som inte påverkar färgen på maten.
Av belysningen i FSKH:s fläktar ser man endast det härdare glaset som är särskilt lätt och enkelt att rengöra.

Funktionell belysning

Vägledning till hur man monterar en köksfläkt med luftintag med perforerad panel hittar du här
››
Montering av F7-fläkt”

Fettavskiljning

Fettfilter som använder högeffektiv centrifulgalkraft är standardutrustning i kök. De reducerar avsevärt den mängd fett som tar sig ut i ventilationsrören och utrustningen och därmed reducerar de även brandrisken. En effektiv fettavskiljning uppnås genom att få luften att röra sig i en spiral i filtret. Till följd av luftgenomströmningen och centrifugalkraften skiljs fettpartiklarna från luften och leds mot sidorna av filtrens rörformade element varifrån de rinner ned på innertakets botten. På innertakets botten kan fettet tas bort genom att öppna ventilen.

Fettfiltrets effektivitet och tryckförlusten förblir de samma under användandet.

Filtret kan enkelt skiljas från innertaket och rengöras för hand eller i diskmaskin. Tvätt av filtret förringar inte filtrets effektivitet.

Filtret är tillverkat av rostfritt stål.

Avskiljningsnivå

Fettfiltret renar luften från fettpartiklar (5 μm) som sätter sig i ventilationsrör och fläktar.

T. ex. 95% av partiklarna i storleken 8 μm tas bort.

Filtrets avskiljningsförmåga beror på partiklarnas innehåll och deras storlek i luften.

Vård

Hur ofta fläkten måste rengöras beror på hur intensivt köket används. Generellt tvättas fläktens korpus av som en del av den vanliga köksrengöringen och fettfiltrena rengöres vid behov. Det rekommenderas att rengöra filtren vid varje arbetsdags slut.

OBS! Undvik grova eller slipande rengöringsmedel, klor och blekmedel vid rengöring av fläkten.

Rengöring av fläktens korpus

Alla utvändiga och invändiga ytor på fläkten, inklusive belysning, tvättas med såpa och vatten eller annat neutralt rengöringsmedel. Efter rengöringen måste ytorna torkas noggrant för att undvika farliga effekter av rengöringsmedel och höga temperaturer.

OBS! Fläkten får inte rengöras om någon av dess ytor är varm. Fettfiltren måste tas bort för att utluftskammaren ska kunna rengöras.

Fråga om offert