Factory Seven OÜ sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „rullgiljotiini ja painutuspingi soetamine” raames toetust summas 81 444 eurot. Selle abil viiakse perioodil 01.08.2020-14.07.2021 ellu projekt, kahe tootmisseadme asendamiseks uuemate mudelitega.

Ressursisäästuprojekt optimeerib plekkmetalli kasutust, vähendab inimviga ja praaki ning kiirendab metalli lõikamist.

Projekti eesmärgiks on plekmetalli kokku hoides saavutada tootmises 5,25%-line ressursisääst.

Rahastanud Euroopa Liit – NextGenerationEU

Automatiseerimine, digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtt ettevõttes.

Digipöörde tulemusena on Factory Seven OÜ digitaalsetel tehnoloogiatel põhinev efektiivne ja paindlik tootmisettevõte, mis pakub konkurentsivõimelise hinnaga premium-klassi kvaliteediga ning kiire tarneajaga erilahendusi.

Digipöörde investeeringutega on lahendatud materjalide ettevalmistuses (lõikamine ja painutamine) ning ettevõttesiseses andmeliikluses olevad kitsaskohad. Materjalide ettevalmistus on automatiseeritud, digitaliseeritud ning ettevõttesisene andmeliiklus toimub reaalajas.

Digipöörde projekti investeeringute tulemusena on tootmisvõimsus suurenenud kaks korda ning ettevõttes loodav lisandväärtus töötaja kohta suurenenud kuus korda. Toetuse summa on 261 058,50