Factory Seven OÜ sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „rullgiljotiini ja painutuspingi soetamine” raames toetust summas 81 444 eurot. Selle abil viiakse perioodil 01.08.2020-14.07.2021 ellu projekt, kahe tootmisseadme asendamiseks uuemate mudelitega.

Ressursisäästuprojekt optimeerib plekkmetalli kasutust, vähendab inimviga ja praaki ning kiirendab metalli lõikamist.

Projekti eesmärgiks on plekmetalli kokku hoides saavutada tootmises 5,25%-line ressursisääst.