AIRHAVN PRO

Lisakaitse õhu kaudu
levivate viiruste
ülekandumise eest

AIRHAVN PRO

Lisakaitse õhu kaudu
levivate viiruste
ülekandumise eest

AirHavn Pro pakub töötajatele, klientdele, patsientdele ja õpilastele lisakaitset, täites ruumid ja koridorid suure koguse puhta õhuga ja vähendades kokkupuudet õhu kaudu levivate viirustega.

Puhas õhk on oluline

On teada, et õhu kaudu levivad viirused jäävad õhku heljuma ja eluvõimeliseks mitmeks tunniks, võimaldades ülekandumist isegi pärast nende allika lahkumist.
Õhu filtrimine pakub lisakaitset ühiskasutatavates ruumides, nagu kontorid, müügi- ja ajaviiteasutused, restoranid ja tervishoiuasutused, eemaldades õhu kaudu levivaid viirusi ja saastunud osakesi, mis on teadaolevalt viiruste ülekandumise vahendid. Lisaks võimele õhu kaudu levivaid osakesi välja filtrida ja eemaldada on oluline ka seadme tekitatava puhta õhu kogus. Puhta õhu juurdevoolu kiirus (Clean Air Delivery Rate, CADR) ühendab endas nii filtrimise tõhusust kui ka õhu
voolukiirust. Tõhus olemiseks peab õhufiltrimissüsteem suutma tekitada piisavalt puhast õhku saastumisallikate ületamiseks.

AirHavn Pro suudab õhku puhastada ja välja vahetada mitu korda tunnis, vähendades nii õhu kaudu levivate viiruste ülekandumise ohtu minute jooksul.

8 õhuvahetust tunnis*

Ohutu ja tervisliku õhu tagamisel on võtmetähtsusega õhuvahetuste arv tunnis. AirHavn Pro saavutab selle tänu oma suurele puhta õhu juurdevoolu kiirusele (CADR) ja suudab 30 m2 ruumis õhu vahetada iga 7,5 minuti jooksul, eemaldades isegi väikseimad osakesed ja viirused.

Puhta õhu modelleerimine arvutusliku vooludünaamika abil

Saastavate osakeste kiire eemaldamine ruumist

Põhiomadused

Suur õhuvoolu kiirus
Tagab suure CADR-i 576 m3/h, mis on 30 m2 ruumis piisav 8 õhuvahetuseks tunnis.

Madalad üldkulud
AirHavn Pro ainulaadne filtrisüsteem tagab seadme kasutusea jooksul oluliselt madalamad hoolduskulud.

Elektrostaatline filter (ESP)
Elektrostaatline element filtrib välja > 95% osakestest suurusega alla 2,5 μm, võimaldades samas suuri õhu voolukiirusi. Filtri hooldamiseks on vajalik lihtne iga-aastane puhastamine.

Kompaktne ehitus
AirHavn Pro vajab vaid 0,14 m2 põrandapinda, kuid suudab tunnis tekitada 576 m3 puhast õhku. Ratastega kompaktset seadet saab kergesti viia sinna, kus seda kõige rohkem vaja on.

Nanotehniline süsifilter (ENC)
Ainulaadne ENC-filter eemaldab saastavad toksilised gaasid, nagu osoon, NO2 ja lenduvad orgaanilised ühendid (VOC), mis võivad hoonetes esineda ja halvendada hingamisteede seisundit.

Väike energiatarve / vähene müra
Ventilaatori suurima kiiruse juures tarbib vaid 78 W energiat.

* Põhineb ruumi suurusel 30 m2 (tavalise laekõrgusega 2,4 m)

Osakeste eemaldamine

Elektrostaatiline filter (ESP) on väga tõhus väikeste ja üliväikeste osakeste eemaldamisel õhu suurte voolukiiruste juures.

Gaaside eemaldamine

Gaasid eemaldatakse AirLabsi firmapärase nanotehnilise süsifiltri (ENC) tehnoloogia abil. See täiustatud materjalist süsteem koosneb ümberkujundatud  süsinikust, mida on füüsikaliselt ja keemiliselt modifitseeritud, nii et see suudab tõhusalt eemaldada suuri gaasifaasis saasteainete koguseid ja saasteaineid suures koguses endas hoida. See on mõeldud spetsiaalselt eemaldama toksilisi gaase, nagu lämmastikdioksiid (NO2), ammoniaak (NH3), lenduvad orgaanilised ühendid (VOC) ja osoon (O3). ENC-filter tekitab õhuvoolus vaid väga väikese rõhulanguse ja selle keemiline töötlus takistab igasugust bakterite kasvu.

Kasutamine

Seadet AirHavn Pro on lihtne kasutada ja hooldada. Kasutusvalmis seadme seadistamine võtab vaid minuteid ja sellel on kolm vähese müraga ventilaatorikiirust,  mida juhitakse otse seadmelt. Mikroprotsessor juhib sõltumatult seadme tööd, nii et filtrimise määra saab reguleerida vastavalt konkreetsetele töötingimustele. Eesmine juhtpaneel teavitab igasugustest riketest ja näitab, millal elektrostaatilisi elemente tuleb puhastada. Seade vajab väga vähe hooldust. Seadmel AirHavn Pro on neli ratast, nendest kaks pidurimehhanismiga, mis võimaldab seda kergesti teisaldada ja paigal hoida.

Küsige hinnapakkumist