COMPACT

vastab Euroopa Liidu standardile EN 16282

mis on kehtestatud kommertsköökide ventilatsiooni kohta!

COMPACT

vastab Euroopa Liidu standardile EN 16282

mis on kehtestatud kommertsköökide ventilatsiooni kohta!

EUROOPA LIIDU STANDARDID EN 16282 KOMMERTSKÖÖKIDE VENTILATSIOONI KOHTA

Standardi EN 16282 ülevaade

Kuidas vastavad Compacti osonaatorid uutele standarditele?
Uue standardiga on kehtestatud ranged nõuded, mille eesmärk on ära hoida lämmastikoksiidi (NOx) ja lämmastikhappe (HNO₃) kogunemine väljatõmbeõhku. Õhutoitega osoonigeneraatorid toodavad ümbritsevast õhust osooni, aga tekitavad ka lämmastikoksiidi, lastes lämmastikul voolata läbi osoonigeneraatoris osooni tekitavate seadmete. Selle tagajärjel moodustub lämmastikhape.

Compactil on sisseehitatud osoonikontsentraator, mis laseb süsteemist läbi ainult hapniku, kõrvaldades seega lämmastikuühenditega seonduvad ohud.

Lisaks on standardiga EN 16282 kehtestatud ranged kvaliteedinõuded ja täiustatud ohutuse tagamise juhiseid.

Üldnõuded puhastustehnoloogiale

  • Ohutuse eesmärgil peavad õhuvoolus paiknevad osad suutma taluda püsivalt vähemalt 60 °C temperatuuri. Seetõttu võib väljatõmbeõhk vajada jahutamist.
  • Paigaldisele peab olema hooldamiseks ja puhastamiseks hõlbus juurde pääseda.
  • Osooniga kokku puutuvad osad peavad olema valmistatud sobivast materjalist.
  • Kui son lastakse välja maapinna tasandil, peavad kontsentratsioonid jääma kohaldatavatest piirnormidest allapoole.
  • Kui kasutatakse osooniandureid, peab igal anduril olema silt „OSOONIANDUR” ja ühene jälgitav kalibreerimistunnistus.
  • Osoonigeneraatori ja rasvakanali vahelistele ühendustele tuleb iga kümne meetri tagant paigaldada silt „OSOON”.

Uued nõuded osoonigeneraatoritele

  • Paigaldada, remontida ja hooldada tohivad üksnes tootja väljaõppe saanud töötajad.
  • Osoonigeneraatorit tohib käitada ainult siis, kui tõmbeventilaator töötab.
  • Sobivate seadmete, näiteks voolu- või rõhuandurite abil tuleb tagada, et osooni ei lasta hoonesse. Kui süsteem on varustatud rõhuanduriga, tuleb see seadistada nii, et osoonisüsteem lülitub välja, kui rõhk langeb alla 20 Pa.
  • Rasvakanali kontroll-luukidel peab olema hästi nähtav hoiatussilt „HOIATUS – osooni töötlemine”.

Köögi ohutuna hoidmine pole kunagi olnud nii lihtne

Miks on Compacti osonaatorid kõige sobivam lahendus kogu turul?

Pikeneb kanali kasutusiga

Kui paigaldatud on Compacti osonaator, ei teki NOx ega HNO₃, mis halvendaks kanali seisukorda.

Hooldamine on lihtne

Compact on osonaator, mida on kerge hooldada ja millele on hõlbus ligi pääseda.

Kvaliteet loeb

Kõik meie seadmete osad ja lisatarvikud on osooni suhtes vastupidavad.

Hoiab köögikeskkonna eriti ohutuna

Komplekti kuulub kalibreeritud ja sertifitseeritud osooniandur.

Oskuslikud spetsialistid tagavad optimaalse teeninduse

INFUSER turustab oma tooteid kogu maailmas täieliku väljaõppe saanud partnerite kaudu.

Automatiseerimine

Paigaldatud on voolu- ja rõhuandurid, et tagada generaatori väljalülitamine, kui tõmbeventilaator ei tööta.

osonaator

Küsige hinnapakkumist