Factory Seven OÜ

meeskond on kindlasti oma juhi nägu.

Factory Seven OÜ

meeskond on kindlasti oma juhi nägu.

Eranditult kõik töötavad sooviga panustada ühiselt ettevõtte arengusse, olles veendunud, et rohi mujal rohelisem kindlasti ei ole.

Absoluutselt iga inimene tiimis on valmis abivajajaid toetama nii nõu kui ka jõuga.

„Mulle meeldib, et mu tööd hinnatakse. Juht Aivar on väga tore ja vastutulelik inimene, kes hoolib kõigist oma töötajatest. Ütlen ausalt, et mind hoiab tööl tore meeskond. Ma oskan neid ära kuulata ja nad teavad, et võivad alati mu poole pöörduda. Samaga vastatakse mulle, võin alati nõu ja abi küsida,“

kirjeldab müügikonsultant Kristi enda jaoks olulist.

Kristi on Factory Seven`is praeguseks töötanud pisut üle kahe aasta ning sattus ettevõttesse läbi varasema tutvuse juhi, Aivariga. Kristi sõnul on suur rõõm töötada kollektiivis, kus pingutatakse teadlikult ühise eesmärgi nimel. Ühiselt käiakse ka talvel jääpüüki tegemas või õhtusöögil. Töösse suhtutakse tõsiselt, kuid ka nalja tehakse omajagu. Selline mõnus tasakaal tekitabki rõõmu tööle tulekul. Plussiks on muidugi ka ettevõtte asukoht. Tootmisjuht Harry toob samuti välja töökoha läheduse kodule.

AS Remoluft

Kui rääkida Factory Seven`ist, siis tahes tahtmata jõuame tagasi ka senise AS Remolufti juurde, kust suur osa praeguseid töötajaid tulnud on. Harryl on üle 20 aasta kogemust kokku mõlemast ettevõttest ning ka tema on üks nendest, kelle juht Aivar Factory Seven`isse tööle kutsus.

„Tulin koos seadmetega teisest firmast üle. Elasime läbi nö koondamise, ilma, et oleks päevagi tööta olnud. Teadsime, milline inimene on Aivar ning seega tundus loomulik jätk Factory Seven`isse tööle asuda,“

meenutab Harry olukorda peale eelneva tööandja pankrotistumist. Harry lisab, et tema jaoks hoiab töö põnevana pidev uute lahenduste otsimise vajadus, sest nii ei ole igavaid päevi. Mitte vähem tähtis ei ole ka stabiilsus ning kindlustunne. Sedasama hindab ka Ronald, kes samuti tuli koos Harry`ga eelnevast ettevõttest üle. Mees sõnab, et tunneb end meeskonnas hästi ning kuna uute kohtadega kohanemine on keerukas, siis on ta tõeliselt rahul, et on leidnud ametikoha, kus tunneb, et ta saab midagi olulist ära teha.

„Ma tahan siiralt, et ettevõttel läheks hästi. See on mingis mõttes isegi minu südameasi. Seepärast ma oma aega ja energiat Factory Seven`isse panustangi,“

võtab Ronald oma mõtted kokku.

Ettevõtte arengule tahab ise käe külge panna ka Risto, kellele meeldivad väljakutsed. Risto hindab juhi igakülgset usaldust. Lisades, et usaldus on kahesuunaline tee. Varasemalt katustel tööd teinud mees tunneb, et praegu on töö tema tervisele jõukohasem ning töötingimused sobivad. Meeskond hoiab kokku ning teineteisele tullakse vajadusel vastu. Just seetõttu jooksebki Ristol juba neljas aasta tööstaaži.

Suur pere

Factory Seven on nagu üks suur pere ja seda selle sõna igas tähenduses. Kõige olulisem on omavaheline suhtlemine. Seda kinnitab ka Risto elukaaslane Natalja, kes praeguseks Factory Seven`is üle poole aasta töötanud on. Natalja oli samuti juba enne ettevõttesse tööle tulemist teadlik sellest, milline on juht Aivar inimesena ja milliseid väärtusi kannab endas ettevõte. Naise sõnul on ettevõttes kõvasti vähem stressi ja pingeid, kui varasemates ametikohtades. Nataljal on tegelikult kanda äärmiselt suur ja oluline roll. Nimelt on ta lisaks oma ametikohustustele ka tõlgiks eestlaste ning ettevõttes töötavate ukrainlaste vahel. Seda ülesannet ei saa alahinnata, sest kommunikatsioon on kõige alus.

Just kollektiivi abivalmidust ja suhtumist toob välja ka Enar, kelle jaoks praegused tööülesanded erinevad täielikult sellest, mida mees varasemalt teinud on.

„See on minu jaoks täiesti uus maailm. Põnev väljakutse äärmiselt toetavas töökeskkonnas. See, kuidas juht Aivar töötajatega suhtleb on minu jaoks suur väärtus,“

kirjeldab aastase tööstaažiga Enar värskeid muljeid.

Andrei, Sergei, Aljona, Jelena, Oksana, Denis, Viktoria, Kolja ja Vladislav on kõik Factory Seven`is töötavad ukrainlased. Osad neist on ettevõttes töötanud juba aastaid, teised jälle on tulnud hiljuti, seoses Ukrainas toimuvate sõjakoledustega. Üks on aga kindel, Aivar on neid igakülgselt toetanud ja seda mitte vaid lihtsalt töö võimaluste pakkumisega. Raskel ajal hoitakse tõesti igal võimalikul moel kokku. Aivar on neid kõiki omal moel aidanud. Vajadusel on ta leidnud majutuse, aidanud dokumentatsiooni ning lastele lasteaia või koolikohtade leidmisega. Ka töögraafik on selline, et töötajatel jääb aega ka perega koos olemiseks ning see ongi nende jaoks kõige olulisem.

Kogu meeskonda iseloomustab positiivne suhtumine ja rõõmsameelsus- tööle tullakse rõõmuga ja tööpäeva jooksul tuntakse heameelt suhtlemisest. Üksteise suhtes ollakse vastutulelikud ja abivalmid. Factory Seven töötajad hindavad väga kõrgelt oma juhti Aivarit ning väärtustavad enim tema avatud suhtlemist ja suhtumist meeskonda, paindlikkust, arenguvõimalusi ja ilusat avarat töökeskkonda.

Küsige hinnapakkumist