F7

suitsutoru ehk

kanalisüsteem on testitud
600°C/ 2 tundi

F7

suitsutoru ehk

kanalisüsteem on testitud
600°C/ 2 tundi

FSSMD – E30 1mm ventilatsiooni kandiline suitsutorustik

(kandiline suitsutoru 1mm E30 – europrofiil 30mm ühendusega)

Kirjeldus

FSSMD- E30 1mm kandilised torud ja toruosad toodetakse järgides standardit EN 1505:2001.

Suitsutorustiku toru valmistatakse kuumtsingitud lehtmetallist min paksusega 1,0 mm. Torude ja osade omavaheliseks ühendamiseks on tooted otstest varustatud E30 europrofiiliga (30mm).

 

Markeerimine, tolerantsid ja mõõdud

Ventilatsioonitoru ja fassoonosade nimimõõdud on detailide sisemõõdud millimeetrites.
Detailide standardmõõdud on näidatud tabelis 2.

Tabel 1. Mõõtude tolerantsid

 • Detailide mõõdud on millimeetrites
 • Pikkuse tähis on l
 • Raadiuse tähis on r
 • Nurga suurus kraadides
 • Materjali paksuse tähis on t

Tabel 2. Standardmõõdud

Markeerimine
Kõik FSSMD – E30 1mm detailid märgistatakse tähise ja mõõtudega.

FSSMD – E30 1mm toru

(kandiline suitsutoru 1mm E30 – europrofiil 30mm)

suitsutoru

Profileeritud kuumtsingitud lehtmetallist sirge ventilatsiooni-kanal. Standardpikkused on 1250 ja 2000mm. Toru on kanaliühenduseks otstest varustatud 30mm europrofiiliga.

Profileeritud torud tugevdatakse varrastega D10 ja nurga-tugevdustega (standardina):

Pikkus L mm Laius, Kõrgus Tugevdusvarraste arv
L= 1250 800 ≤ a, b ≤ 1200 1 tugevdusvarras
L= 2000 600 < a, b < 800 1 tugevdusvarras
L= 2000 800 ≤ a, b ≤ 1200 1 tugevdusvarrast

Toru markeerimine

FSSMD – E30 1mm 800×400-2000
Laius x kõrgus: a x b
Pikkus: L
FSSMD – E30 1mm toru

FSSMD – E30 põlv 1mm

(Põlv E30 – europrofiil 30mm)

Ümara väliskaarega põlv

Ümara väliskaarega põlv. Kanaliühenduseks on põlv otstest varustatud 30mm europrofiiliga.

Kui põlve külg on pikem kui 600mm on see tugevdatud suunajatega. Kui põlve nurk on ≤ 45°, suunajat ei ole.

Mõõt a mm Suunajate kogus Suunajate vaheline kaugus (mm)
a1 a2 a3
>600 ≤ 900 1 a/3
>900≤ 1200 2 a/4 a/2
>1200 3

Põlve markeerimine

FSSMB – E30 1mm 400×600-90
Pöörav külg x laius (a x b)
Nurga kraad (90°)
FSSMB – E30 1mm 400×600-45
Pöörav külg x laius (a x b x c)
Nurga kraad (45°)
FSSMD – E30 põlv 1mm

FSSMSB- E30 nihe 1mm

(Nihe E30 – europrofiil 30mm)

FSSMSB- E30 nihe 1mm

Nihke markeerimine

FSSMSB-E30 1mm 400×600-200-650
Pöörav külg x laius (a x b)
Nihke pikkus (s)
Pikkus (l)

Tehnilised andmed

Eesmärk: ventilatsioonitorude vertikaalne ja/või horisontaalne liigutamine. Soovitame eelistada tabelis antud mõõte. Suhted mõõtude kõrguse a, nihkes ja pikkuse l vahel on olulised. Kui langus on liiga järsk, siis see võib piirata õhuvoogude liikumist.
Pikkus sõltub nihke suurusest.
Kanaliühenduseks on nihke otstes 30mm europrofiil.

Pöörav külg a b Nihe s L
100 50, 100 300
150 50, 100, 150 350
200 50, 100 300
150, 200 400
300 50, 100 400
150, 200, 250, 300 500
400 50, 100 400
150, 200 500
250, 300, 350, 400 600
Pöörav külg a b Nihe s L
500 50, 100, 150 500
200, 250 600
300, 350, 400, 450, 500 700
600 50, 100, 150 500
200, 250 650
300, 350 700
400, 450, 500, 550, 600 800
800 500
50, 100
150 600
200, 250 700
300, 350 800
400, 450, 500 900
600, 700 1100
1000 50, 100 550
150, 200 700
250, 300 850
350, 400, 450, 500 1000
600, 700, 800, 900 1200

FSSMRC ja FSSMRR üleminekud E30 1mm

(üleminek E30 – europrofiil 30mm)

FSSMRR – E30 1mm 400×300/300×150

Ülemineku markeerimine

FSSMRR – E30 1mm 400×300/300×150
Laius x kõrgus (a x b)
Laius x kõrgus (c x d)
Tüüp (number, vaade c x d poolt)

Eesmärk: erinevas mõõdus olevate kanalite ühendamiseks
Kui a ja b < 800, siis l = 300 mm
Kui a või b ≥ 800, siis l = 500 mm

Kanaliühenduseks on detailide otstes E30 europrofiil (30 mm).

FSSMRC ja FSSMRR üleminekud E30 1mm
FSSMRC – E30 1mm 600×500/400

Ülemineku markeerimine

FSSMRC – E30 1mm 600×500/400
Laius x kõrgus (a x b)
Läbimõõt (d1)
Tüüp (number, vaade d1 poolt)

Eesmärk: erinevas mõõdus olevate kanalite ühendamiseks
Kui a ja b < 800, siis l = 300 mm
Kui a või b ≥ 800, siis l = 500 mm

Kanaliühenduseks on ülemineku kandilise poole otsas E30 europrofiil (30 mm).

FSSMRC ja FSSMRR üleminekud E30 1mm

FSSMCC ja FSSMCR sadulad E30 1mm

(sadul E30 – europrofiil 30mm)

FSSMCC – E30 1mm sadul ümmargusele kanalile

FSSMCC ja FSSMCR sadulad E30 1mm

Sadula markeerimine

FSSMCC – E30 1mm 500×200/315
Laius x kõrgus (a x b)
Ümara toru läbimõõt (d)
Standard pikkus 125 mm

FSSMCR – E30 1mm silesadul sirgele kanalile

FSSMCC ja FSSMCR sadulad E30 1mm

Silesadula markeerimine

FSSMCC – E30 1mm 500×200/315
Laius x kõrgus (a x b)
Standard pikkus 125 mm

FSSMEC – E30 pime 1mm

(pime E30 – europrofiil 30mm)

FSSMEC – E30 pime 1mm

Pimeda markeerimine

FSSMCC – E30 1mm 500×200/315
Laius x kõrgus (a x b)
Standard pikkus 30 mm

Tehnilised andmed
Kanaliühenduseks on pime varustatud otstest 30 mm europrofiiliga

Eesmärk: kasutatakse kanalite sulgemiseks.

FSSMD – E30 1mm ventilatsiooni kandilise torustiku paigaldus- ja hooldusjuhend

(kandiline suitsutoru 1mm E30 – europrofiil 30mm)

Kirjeldus

FSSMD on ventilatsioonisüsteemi suitsutorude ja fassoonosade tootegrupp.

Seda kasutatakse suitsugaaside ja kuumuse suunamiseks hoonest välja, ühe tulesektsiooni piires.

FSSMD ventilatsiooni kandiline torustik vastab standardi EN 12101-7 nõuetele.

FSSMD ventilatsiooni torustiku kandilised torud ja toruosad toodetakse vastavalt standardile EN 1505:2001.

Suitsutorustiku toru ning fassoonosad on valmistatud kuumtsingitud lehtmetallist min paksusega 1,0mm.
Kanaliühenduseks on detailide otstes E30 europrofiil (30 mm).

 

Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid standardeid ning kohalike ja riiklike eeskirju.
1. Ettevalmistustööd

 • Ladustage objektil detailid selliselt, et need ei saaks ilmastikuoludest kahjustatud.
 • Veenduge, et torud ja teised osad ei oleks väändunud või muljutud ning äärikute ühenduskohad oleksid terved.
 • Kahjustada saanud detaile mitte kasutada!
 • Torustiku kokkupanekul ja paigaldamisel jälgige paigaldusjuhendit.

 

 • Ladustage objektil detailid selliselt, et need ei saaks ilmastikuoludest kahjustatud.
 • Veenduge, et torud ja teised osad ei oleks väändunud või muljutud ning äärikute ühenduskohad oleksid terved.
 • Kahjustada saanud detaile mitte kasutada!
 • Torustiku kokkupanekul ja paigaldamisel jälgige paigaldusjuhendit.

 

ventilatsiooni kandilise torustiku paigaldus

2. Detailide ühendamine

Ühendamine poltide ja kinnitusklambritega.

ventilatsiooni kandilise torustiku paigaldus

2.1 Ühendusprofiili sisemise serva äärde tuleb vajaliku tiheduse saavutamiseks kogu perimeetri ulatuses kanda kuumuskindlat tihendusmassi (firestop acrylic sealant). NB! Tihenda nurgad eriti hoolikalt!

ventilatsiooni kandilise torustiku paigaldus

2.2 Asetage kanalidetailide ühendusprofiilid omavahel kokku, seejärel kinnitada neljast profiilinurkast M10 poldi ja mutriga.

ventilatsiooni kandilise torustiku paigaldus

2.3 Seejärel paigaldage E30 profiili klamber profiili serva ja kinnitage poldi abil. Poldi liigne pingutamine võib profiili või klambrit deformeerida. Õhutiheduse saavutamiseks võib maksimaalne klambrite omavaheline kaugus olla 250mm. NB! Ühel küljel peab olema vähemalt üks klamber!

3. Õhukanalite paigaldamine

Ventilatsioonikanalli riputuskinnitused peavad suutma kanda õhukanaleid, selle isolatsiooni, ning teisi lisakoormusi. Lisaks koormusi, mis tekivad hooldus-, remondi- ja paigaldustööde ajal.
Kasutage terasest valmistatud riputeid, M8 keermevardaid, U-Raud 30x30x2mm paigaldusrelssi, mutreid ning seibe.
Riputuskinnitused paigaldage maksimaalselt 500mm kaugusele mõlemast toru otsast, kuid mitte kaugemale liitekohast kui 500mm!
Kahe kinnitus koha vahel võib olla ainult üks toruühendus koht.

ventilatsiooni kandilise torustiku paigaldus

Vertikaalne paigaldus

Ventilatsioonikanalli verikaalse paigalduse korral tuleb arvestada süsteemi kaalu, ehitustingimusi, riputusvõimalusi, korrosiooni- ning tulepüsivusnõudeid. Seina kahe kinnituspunkti vaheline kaugus ei tohiks ületada 1500mm.

Iga kinnituspunkti puhul kasuta toega konsoolkandurit, L-Rauda, kinnitusnurgikut ning minimaalselt M8 polte, seibe ja mutreid.

ventilatsiooni kandilise torustiku paigaldus
ventilatsiooni kandilise torustiku paigaldus

Hooldus

Ventilatsiooni õhukanaleid puhastatakse tolmust ja neisse ladestunud jääkidest regulaarselt objekti valdaja poolt kehtestatud tähtaegadel ja vastavalt tuleohutusnõuetele.

Ventilatsiooni torustiku puhastamiseks peavad olema kanalid varustatud puhastusluukidega. Puhastusluugid peavad olema paigaldatud torustikule nii, et puhastustöid saab teha turvaliselt ja hõlpsalt.

 

Küsige hinnapakkumist