FS

Rect

kandiline ventilatsioonitorustik

FS

Rect

kandiline ventilatsioonitorustik

FS Rect- ventilatsiooni kandiline torustik

(torustiku märgistus, mõõdud ning tolerants)

Kirjeldus
Kandilise toru ja toruosade nimimõõdud on toru külgede sisemõõdud a ja b millimeetrites, kus a on
nähtav külg. Ülemineku väiksema lõpu mõõdud on tähistatud c ja d, kus c on nähtav külg.

Vastavalt Eesti standardile EVS-EN 1507:2006 on FS Rect torustikule tagatud järgmised tihedusklassid:

• z-profiil ühendus, klass C
• europrofiilühendus (E20, E30), klass D

› Lehtmetalli paksus t
› Raadius r
› Detaili pikkus l

Tabel 1. Torustiku ühendusviisid

Standardtorude ja -toruosade omavaheline ühendus:

Z-profiil

Torustiku omavaheline ühendus:

  C-profiil + tihend

Teised ühendusviisid:

Europrofiil (Tähis  E)

Äärikühendus (Tähis A)

FS Rect

(kandiline ventilatsioonitorustik)

Laius x kõrgus (a x b)

Pikkus (l)

Toru markeerimine:

Rect 600×400-1250

RKP põlv

Põlve markeerimine:
RKP 600×400-45

Tunnus RKP
Pöörav külg x laius (a x b x c)
Nurga kraad (90°)

RKN nihe

Nihke markeerimine:
RKN 600×400-200-650

Tunnus RKN
Pöörav külg x laius (a x b)
Nihke pikkus (s)
Pikkus (l)

Tehnilised andmed
Eesmärk: ventilatsioonitorude vertikaalne ja/või horisontaalne liigutamine. Nihke pikkus sõltub nihke suurusest. Eelistada tuleks tabelis antud mõõte, kuna suhted mõõtude kõrguse a, nihkes ja pikkuse l vahel on olulised, et liiga järsk langus ei piiraks õhuvoogude liikumist.

RKK ja RKD üleminekud

Ülemineku markeerimine:
RKK 400×300/300×150

Tunnus RKK
Laius x kõrgus (a x b)
Laius x kõrgus (c x d)
Asukoht (number)

Ülemineku markeerimine:
RKK 400×300/300×150

Tunnus RKK
Laius x kõrgus (a x b)
Laius x kõrgus (c x d)
Asukoht (number)

RSS ja RSD sadulad

RSS saul sirgele kanalile

Sandard pikkus 125 mm

RSD sadul ümmargusele kanalile

Standard pikkus 125 mm

Sadulate markeerimine

RSS 500×400

Tunnus RSS
Laius x kõrgus (axb)

RSD 500×200/315

Tunnus RSD
Laius x kõrgus (a x b)
Ümara toru läbimõõt (d)

RKO Pime

Tehnilised andmed
Eesmärk: kasutatakse kanalite sulgemiseks.

Ventilatsioonitorustiku paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

Kasutus
FS Rect on ventilatsioonisüsteemi kandiliste torude ja toruosade tootegrupp, mis on valmistatud vastavalt
Eesti standardile EVS-EN 1505:2001.

FS Rect torustikku kasutatakse ventilatsioonisüsteemide väljaehitamisel kohtades, kus ümartorustiku kasutamine
on suurte gabariitmõõtude tõttu raskendatud.

Paigaldus
1. Ettevalmistustööd

 • Enne tööde alustamist kontrolli paigalduskoha vastavust joonisele ja veendu enne materjalide objektile toomist, et torustikku on võimalik paigaldada vastavalt joonistele.
 • Ladusta vajalikud torud ja toruosad paigalduskoda lähedusse ja jälgi, et need ei saaks kahjustatud ilmastikuoludest.
 • Kontrolli, et torud ja teised osad ei oleks ega saaks vigastatud tihedust ohustavalt.
 • Kahjustada saanud osasid mitte kasutada.
 • Torustiku koostamisel jälgi paigaldusjuhendit.

2. Kanalidetailide ühendamine
Z-liistu ühendus

1. Paigaldada z-liistu külge tihend.
2. Tiheduse saavutamiseks peab tihend olema paigaldatud ühe tükina ja ühenduskoht ei tohi jääda nurga kohale. Tihendit ei tohi ka venitada.
3. Asetada ühendatavad kanali detailid kohakuti ja seejärel ühenda need lükkeliistuga. Lükkeliist lüüa paigale kas puuhaamri või masina abil.

4. Õhukanalite toestamine
Õhukanalite toed peavad suutma kanda nii kanalite, isolatsiooni, kanalitel olevate seadmete kui ka väliseid lisakoormusi, eriti neid, mis tekivad hooldus-, remondi- ja ehitustööde ajal. Tugede paigutus ei tohi hooldus- ja seadistustöid takistada ega raskendada.

 1. Kandiliste horisontaalsete kanalite toestamiseks ja kinnitamiseks kasutada keermevardaid, paigaldusrelssi ning kinnituseks mutreid ja vajadusel seibe.
 2. Kandilise õhukanali tugede kaugus, sõltumata selle mõõtudest, ei tohi ületada 2500 mm.
 3. Paigalda toed võimalikult liitekoha lähedale, kuid mitte kaugemale kui 500 mm liitekohast.
 4. Kahe toe vahel ei tohi olla kunagi rohkem kui üks kanaliühendus.
 5. Aseta torustik riputitele ja reguleeri paigalduskõrgus õigeks.
 6. Tihendusmassina on soovitav kasutada elastset, mittevananevat tihendusmassi.

Hooldus

Ventilatsiooni õhukanaleid puhastatakse tolmust ja neisse ladestunud jääkidest regulaarselt objekti valdaja poolt kehtestatud tähtaegadel ja vastavalt tuleohutusnõuetele.

Ventilatsiooni torustiku puhastamiseks peavad olema kanalid varustatud selleks ette nähtud kohtades puhastusluukidega. Puhastusluukide asukohad tuleb valida nii, et puhastustöid saab teha hõlpsalt ja turvaliselt.

Küsige hinnapakkumist