COMPACT

Üks lahendus,
mitu eelist

COMPACT

Üks lahendus,
mitu eelist

Hinnasääst kiirtoidukettidele

Rõhukao vähendamine ja filtrite kasutusea pikendamine

Rõhukao vähendamine ja filtrite kasutusea pikendamine

See katse tehti kahes restoranis, mille ühise väljatõmbetorustiku pikkus oli ligikaudu 90 meetrit ja vooluhulk 30 000 m3/h. Süsteemi väljalaskesõlmes on kolm filtrisektsiooni, täpsemalt rasvapüüduri filtrid, kottfiltrid F7 ja söefiltrid lõhna eemalduseks.
Restoranid asuvad Hollandi suurimas raudteejaamas ja katsetulemused näitavad, kuidas Compact tuleb toime filtrite rõhukaoga, pikendades nende kasutusiga ja vähendades hoolduskulusid. Katse korraldasid väljaõppinud tehnikud ettevõttest CJPG Technical Maintenance b.v.
Kuna väljatõmmatavas õhus oli suur rasvasisaldus, täitusid kottfiltrid 7 kuni 10 päevaga. Vasturõhk suurenes, filtri tõhusus ja imemisvõimekus langesid märkimisväärselt.
Hoonete hooldusjuhiste kohaselt tuli filtrid välja vahetada, kui filtrite diferentsiaalrõhk saavutas 255 Pa taseme. Konkreetsel juhul saavutati selline rõhuerinevus 14 päevaga, mistõttu tuleb filtrid täielikult välja vahetada igal teisel nädalal. Peale selle tuleb kogu õhutorustikku puhastada kaks korda aastas. Sellise hooldusplaani kohaselt kulub aastas hooldusele ligikaudu 56 800 eurot.

Kolm klassikalist komplekti seadmetega Compact-20

Compact-seadmed ühendati mõlemas restoranis mitmesse õhu väljatõmbepunkti. Üks paigutati fritüüri, teine köögipliidi väljatõmbe kohale. Enne katse algust puhastati ja vahetati välja kõik restid ja filtrid, et oleks võimalik näha rasva ladestumist nii Compact-puhastusseadme kasutamisel kui ka ilma selleta.

ESIMENE KATSE – ILMA COMPACT LAHENDUSETA

Esimene katse vältas kaks nädalat, mõõdeti filtrites tekkivat rõhukadu ilma seadet Compact-torustikuga ühendamata.
Tulemused näitasid, et rõhk langes pidevalt. 12 päevaga jõudis rõhukadu piirmäärani 255 Pa. See tähendab, et filtrite kasutusiga enne väljavahetamise vajadust oli vaid 12 päeva.

TEINE KATSE – COMPACT LAHENDUSEGA

Teise katse käigus mõõdeti rõhukadu filtrites ajal, kui Compact-seade oli töösse rakendatud. Sel korral näitasid tulemused märkimisväärselt väiksemat rõhukadu, mis pikendas filtrite kasutusiga. Pärast Compact-seadme ühendamist ventilatsioonisüsteemiga pikenes filtrite kasutusiga 400% võrra.
Kasutusiga pikenes vähem kui 2 nädalalt vähemalt 8 nädalani.
Kahe katse käigus saadud tulemused on toodud alloleval graafikul.

Kokkuhoid

Compact-lahenduse paigaldamise järel vähenes õhutorustiku puhastushoolduse intervall raudteejaama kahe restorani puhul sageduselt kaks korda aastas sageduseni vaid üks kord aastas.

Väljatõmbesüsteemi paigaldatud filtrite vahetussagedus 26 korra asemel aastas on nüüd vaid 6 kuni 7 korda aastas. Tänu COMPACT-seadmete hooldusvajadusele vähenevad kliendi jaoks märkimisväärselt hoolduskulud .

5-aastase kasutustsükli jooksul on võimalik kogu väljatõmbeventilatsiooni hoolduselt säästa hinnangu kohaselt 29,5%!

Siit saate alla laadida CJPG tehnilise hoolduse aruande

Küsige hinnapakkumist